Tindre molta por però molt poca vergonya (No estimar la pròpia honra, no torbar-se per les humiliacions o per les pròpies malifetes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mucho miedo pero muy poca vergüenza (No amar la propia honra, no turbar por las humillaciones o por las propias fechorías)