Tindre molta mà (Tindre influència)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener mucha mano (Tener influencia)