Tindre molt morro (No avergonyir-se)

Temes associats al refrany: maneres de dir