Tindre mes merda que el pal d'un galliner (Estar molt brut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener más mierda que el palo de un gallinero (Estar muy sucio)