Tindre més cares que un sac de perres (No tindre gens de vergonya)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener más caras que un saco de perras (No tener nada de vergüenza)