Tindre més cara que un sac de xavos (Tindre molta cara dura)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener más cara que un saco de perras (Tener mucha cara dura)