Tindre mans de plata (Tindre bones mans. Habilitat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener manos de plata (Tener buenas manos. Habilidad)