Tindre mans de fada (Tindre mans hàbils)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener manos de hada (Tener manos hábiles)