Tindre males cosquerelles (Tenir mal geni)

Temes associats al refrany: maneres de dir