Tindre mala quimera (Desconfiança, temor, recel)

Temes associats al refrany: maneres de dir