Tindre mala bava (Tindre malignitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mala baba (Tener malignidad)