Tindre mal parat (Tindre poques probabilitats d'èxit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mal parado (Tener pocas probabilidades de éxito)