Tindre mà esquerra (Tindre habilitat per a aconseguir les coses sense forçar ningú)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mano izquierda (Tener habilidad para conseguir las cosas sin forzar a nadie)