Tindre mà de sant (Tindre molta habilitat)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener mano de santo (Tener mucha habilidad)