Tindre [o portar] llana al clatell (Ser fàcil d'enganyar, ser excessivament creient)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener [o llevar] lana en la nuca (Ser fácil de engañar, ser excesivamente creyente)