Tindre-li malícia (Tindre-li mala voluntat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tenerle malicia (Tener-le mala voluntad)