Tindre-li bola (Tindre-li aversió, antipatia)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tenerle bola (Tener-le aversión, antipatía)