Tindre les mans lliures (No estar algú impedit d'obrar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener las manos libres (No estar alguien impedido de obrar)