Tindre les mans llargues (Ser propens a tocar o prendre coses d'altre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener las manos largas (Ser propenso a tocar o tomar cosas de otro)