Tindre les mans falagueres [o lleugeres] (Ser prompte a pegar o agredir)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener las manos helechos [o ligeras] (Ser pronto a pegar o agredir)