Tindre les mans a la farinera (Disposar d'una cosa a lliure voluntat, tenir la paella pel mànec)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener las manos en la harinera (Disponer de una cosa a libre voluntad, tener la sartén por el mango)