Tindre la paella pel mànec (Dominar la situació, controlar una qüestió, tindre poder)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la sartén por el mango (Dominar la situación, controlar una cuestión, tener poder)