Tindre la mà pesada [algú] (Fer mal quan pega)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la mano pesada [alguien] (Hacer daño cuando pega)