Tindre la mà llarga (Tindre tendència a pegar)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la mano larga (Tener tendencia a pegar)