Tindre la llengua lligada (Tenir un impediment per dir allò que hom voldria)

Temes associats al refrany: parlar, cos huma