Tindre la gola com un embut (Ser molt menjador, ser molt fartó)

Temes associats al refrany: menjar, maneres de dir, cos huma