Tindre la consciència tranquila (Tindre la convicció íntima d'haver obrat bé)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la conciencia tranquila (Tener la convicción íntima de haber obrado bien)