Tindre la consciència molt ampla (Tindre-la poc estricta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la conciencia muy ancha (Tener-la poco estricta)