Tindre l'arrancada (Estar disposat a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir