Tindre l'armilla malalta (Tindre o portar pocs diners)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener el chaleco enferma (Tener o llevar poco dinero)