Tindre franquesa [amb algú] (Tindre amb algú amistat o coneixement suficient per a poder parlar-li francament, sense encolliments, compliments, reserves, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, amistat, parlarTraducción al castellano (google): Tener franqueza [con alguien] (Tener con alguien amistad o conocimiento suficiente para poder hablarle francamente, sin encolliments, cumplidos, reservas, etc.)