Tindre [o dur] [algú o alguna cosa] en la palma de la mà (Poder disposar-ne)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma