Tindre els nassos plens (Estar fart d'algú o d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener las narices llenas (Estar harto de alguien o de algo)