Tindre els dàtils llargs (Ser un lladre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener los dátiles largos (Ser un ladrón)