Tindre els collons quadrats (Tindre molt de caràcter)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener los cojones cuadrados (Tener mucho carácter)