Tindre els collons pelats [de fer alguna cosa] (Vol dir que té molta experiència duent a terme un treball, tasca o activitat)

Temes associats al refrany: treball, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener los cojones pelados [de hacer algo] (Quiere decir que tiene mucha experiencia llevando a cabo un trabajo, tarea o actividad)