Tindre el pit envernissat (No ser capaç de guardar un secret)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma