Tindre el cul pelat [de fer una cosa] (Haver-la feta molt moltes vegades, tindre-hi molta pràctica)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener el culo pelado [de hacer algo] (Haber, hecha muy muchas veces, tener a mucha práctica)