Tindre el cervell estret (Tindre poca capacitat mental)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener el cerebro estrecho (Tener poca capacidad mental)