Tindre el cap ple de serradura (No tindre trellat, ser irreflexiu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener la cabeza llena de serrín (No tener cordura, ser irreflexivo)