Tindre el cap ple de pardals (Ser molt fantasiós)

Temes associats al refrany: cos huma, animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la cabeza llena de pájaros (Ser muy fantasioso)