Tindre el cap ple de grills (Tenir idees poc consistents)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, animalsTraducción al castellano (google): Tener la cabeza llena de grillos (Tener ideas poco consistentes)