Tindre el cap dur [o com una pedra, o més dur que una pedra ] (Ser molt tossut)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener la cabeza duro [o como una piedra, o más duro que una piedra] (Ser muy terco)