Tindre el cap ben posat (Tindre molt d'enteniment. Ser molt sensat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Tener la cabeza bien puesto (Tener mucho entendimiento. Ser muy sensato)