Tindre do de gents (Gràcia especial, conjunt de qualitats amb què una persona es guanya la benvolença, la simpatia de la gent que tracta)

Temes associats al refrany: maneres de dir, gentTraducción al castellano (google): Tener don de gentes (Gracia especial, conjunto de cualidades con que una persona se gana la benevolencia, la simpatía de la gente que trata)