Tindré davall de la lloseta [a algú] (Tenir dominada a una persona)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tendré debajo de la loseta [a alguien] (Tener dominada a una persona)