Tindre colps amagats (Actuar de forma inesperada. Actuar amb traïdoria)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tener golpes escondidos (Actuar de forma inesperada. Actuar con alevosía)