Tindre casa franca (Tindre dret a habitar gratuïtament un habitatge o la part d'un habitatge)

Temes associats al refrany: maneres de dir, casa