Tindre careta de fura (Careta prima i amb ulls petits i vius)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, animals