Tindre (o fer ) cara de Pasqua (Revelar satisfacció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, festivitatsTraducción al castellano (google): Tener (o hacer) cara de Pascua (Revelar satisfacción)